Episode 2

full
Published on:

31st Mar 2021

Facksnack #2: Vad vi gör på jobbet och vad jobbet gör med oss

Vad gör vi på jobbet och vad gör jobbet med oss? Frågan om löner och anställningsvillkor upptar idag en stor del av utrymmet i fackliga diskussioner och avtalsrörelser. Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet och ensidigt bestämma över vad vi gör på jobbet ifrågasätts däremot sällan offentligt, och frågor om makt och inflytande har länge fått stå tillbaka. 

Så har det dock inte alltid varit: I den stora gruvarbetarstrejkens efterdyningar, som följdes av 1970-talets strejkvåg, uppstod en omfattande diskussion i fackföreningar om meningsfull och samhällsnyttig produktion. Kampen för ”det goda arbetet” blev en facklig stridsfråga, och fackligt självförtroende banade vägen för nya synsätt på arbetsplatsens utformning som uppvärderade kunskap, arbetsvariation och trivsel, och som även fick genomslag på många arbetsplatser.

Sedan dess har samhällsutvecklingen sprungit vidare, och gamla plågor har kommit tillbaka: Löpande band-produktion är på modet i både industri och välfärd, och ett alltmer slimmat arbetsliv överhuvudtaget gör att väldigt många känner att deras arbete tappas på mening och samhällsvärde. 

David Eklind Kloo, med en gedigen facklig bakgrund som förtroendevald inom Kommunal och anställd i Handels, är författare till boken ”Arbetets mening – vad vi gör på jobbet och vad jobbet gör med oss”. I den intervjuas arbetare från olika arbetsplatser om hur man upplever sin arbetssituation. Utifrån olika horisonter - hemtjänst, industri, butiksförsäljning och start-ups inom produktutveckling - ger boken vittnesbörd åt vad som i själva verket är ett stort och växande samhällsproblem. Den leder också till frågor om kapitalets makt över våra arbetsplatser, och om behovet av att utmana denna.

I det här avsnittet av Facksnack diskuterar David Eklind Kloo med Jan-Olov Carlsson – som i sitt fackliga engagemang inom bilindustrin varit med och implementerat ”Det goda arbetet” men också sett hur dessa strävanden rullats tillbaka när löpande bandet återkommit – och Ciczie Weidby, riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet för Vänsterpartiet och tidigare mångårig ordförande för Handelsklubben på Ikea i Jönköping.

Allt under ledning av vår programvärd, Samuel Carlshamre.

Listen for free

Show artwork for Facksnack

About the Podcast

Facksnack
En talkshow från Facklig Vänster
I den här podden diskuterar vi fackliga frågor från ett vänsterperspektiv. Alltifrån den fackliga rörelsens historia till situationen på arbetsplatserna just nu. Inte minst de utmaningar som facket står inför i dag och hur vi gör för att stärka vår makt och position - i det lilla och i det stora - på kort och lång sikt.

Podden produceras av Vänsterpartiets fackliga nätverk.