FACKSNACK

- en talkshow från Facklig vänster

00:00:00/01:23:08

full

 
Published on:

23rd Jun, 2022

Episode 5

 
Published on:

30th Sep, 2021

Episode 4

 
Published on:

21st Sep, 2021

Episode 3

 
Published on:

15th Sep, 2021

Listen for free

Show artwork for Facksnack

About the Podcast

Facksnack
En talkshow från Facklig Vänster
I den här podden diskuterar vi fackliga frågor från ett vänsterperspektiv. Alltifrån den fackliga rörelsens historia till situationen på arbetsplatserna just nu. Inte minst de utmaningar som facket står inför i dag och hur vi gör för att stärka vår makt och position - i det lilla och i det stora - på kort och lång sikt.

Podden produceras av Vänsterpartiets fackliga nätverk.